Sledujte
nás
na
Facebook

Výhercovia

FINANČNÉ VÝHRY

Ďakujeme všetkým zúčastneným školám a škôlkam v projekte Domestos pre školy, a zároveň nesmieme zabudnúť ani rodičia a priateľov škôl za ich podporu. Ale predovšetkým gratulujeme všetkým deťom, pretože na konci je každý víťazom, kto si upevnil hygienické návyky alebo sa naučil niečo nové! Výherné školy a škôlky budeme kontaktovať e-mailom hneď po zverejnení výsledkov na webe.

Materské školy Materské školy
Základné školy Základné školy
Absolútny počet
Prepočet na žiaka
Absolútny počet
Prepočet na žiaka
Materská škola pri základnej škole Petrovice, Petrovice 447, Petrovice
Materská škola Slovenské Pravno, Slovenske Pravno 328, Slovenske Pravno
Základná škola s materskou školou Udavské, Udavské 80, Udavské
ZŠ Sklené Teplice, Sklené Teplice 1, Sklené Teplice
Základná škola Hlboké, Športová 259, Hlboké
Materská škola Sabinov, Ul. 17. novembra 42, Sabinov
Materská škola, Železník 69, Giraltovce
Základná škola Prievidza, S. Chalupku 313/14, Prievidza
Základná škola Hervartov, Hervartov 112, Hervartov

PRODUKTY DOMESTOS

Ďalších 100 škôl a škôlok získa produkty Domestos v hodnote 260 EUR.

Absolútny počet
Prepočet na žiaka
Absolútny počet
Prepočet na žiaka
Materská škola, Školská 137, Martin nad Žitavou 137
Materská škola Lienka Lenka, ulica 323, Ladice
Základná škola, Severná 21, Moldava nad Bodvou
Základná škola Slepčany, Školská 232, Slepčany
Materská škola Tribečská, Tribečská 12, Topoľčany
Základná škola s materskou školou Hronský Beňadik, Pod Kláštorom 158, Hronský Beňadik
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Veľké Ludince 390, Školská 390, Veľké Ludince
Špeciálna základná škola, Fándlyho 751, Sereď
Materská škola, Hurbanova 247/5, Bytča
Materská škola, Seč 98, Seč
Základná škola Ferenca Kazinczyho s VJM, Mierova 45, Tornaľa
Základná škola Jablonka 1, Jablonka 1, Jablonka
Materská škola, Nová 339, Moravský Sv. Ján
Materská škola Horná Seč, Hlavná 19, 93531, Hlavná 19, Horná Seč
Základná škola Ladislava Balleka, E.B.Lukáča 6, Šahy
Špeciálna základná škola, Stred 39, Turzovka
Materská škola, Sídlisko Centrum II 72, Dubnica nad Váhom
MŠ Valkovce, Valkovce, 51, VALKOVCE
ZŠ s MŠ Lokca, Školská 71/3, Lokca
Základná škola Neporadza, Neporadza 132, Neporadza
Cirkevná materská škola blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku, Ul. J. Švermu 4, Michalovce
ZŠ s MŠ Lomná 135, Lomná 135, Krušetnica
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és óvoda, Vetvárska 7, Bratislava-Podunajské Biskupice
Základná škola, Martin nad Žitavou 110, Martin nad Žitavou
Základná škola s materskou školou, Mútne 224, Mútne
Materská škola Kostolná Ves, Kostolna Ves 62, Kostolná Ves
Základná škola, Palešovo námestie 9, Spišské Podhradie
Základná škola, Školská 2, Čierne Kľačany
Materská škola Ul.Dr Janského 8 EP Sládkovičova, Dr.Janského 8, Žiar nad Hronom
Materská škola, Málaš 165, Málaš
Základná škola Mihálya Borsosa s vyučovacím jazykom maďarským - Borsos Mihály Alapiskola, Štefana Majora 8, Veľké Úľany
Spojená škola, Palárikova 2758, Čadca
Materská škola, Kalinčiakova 12, Zlaté Moravce
Materská škola Dolná Lehota, Dolná Lehota 161, Lopej
ZŠ Ubľa 120, Ubľa 120, Ubľa
ZŠ Šiba, Šiba 116, Kľušov
SMŠ ELBA, Smetanova 2, Prešov
Materská škola Plavé Vozokany 319, Plavé Vozokany 319, Plavé Vozokany
Základná škola Jánosa Aranya s vyučovacím jazykom maďarským - Arany János Alapiskola, Hlavná 509/22, Okoč
Základná škola Dolný Badín č.28, Dolný Badín 28, Čabradský Vrbovok
Materská škola sv. Gabriela v Nemšovej, Školská 9, Nemšová
MŠ Ubľa 352, Ubľa 352, Ubľa
Základná škola, Hlavná 375, Sebedražie
Základná škola Okružná, Okružná 63, Okružná
Materská škola-Óvoda, Rybárska 50/1743, Rimavská Sobota
Materská škola Hrabičov, Hrabičov 214, Hrabičov
Základná škola s materskou školou, Hlavná 267, Kuzmice
Základná škola Hostie, Základná škola Hostie č. 86, Hostie
Materská škola, Hviezdoslavova 30, Šahy
Materská škola pri základnej škole Fintice, Grófske nádvorie 210/1, Fintice
Základná škola, Štiavnická cesta 26, Pukanec, Štiavnická cesta 26, Pukanec
Základná škola s materskou školou Čimhová, Čimhová 6, Čimhová
Materská škola Milošová, Milošová 445, Čadca
Materská škola, Radava 445, Radava
Základná škola, Komenského 307/22, Svidník
Spojena skola, Zimne 465, Rudnany
Materská škola - Óvoda, Tornala, Školská 1260/4, Tornala
MATERSKÁ ŠKOLA Neverice 8, Hlavná 8, NEVERICE
ZŠ s MŠ Kalinčiakova, Kalinčiakova 12, Bratislava
Obec Odorín, Odorín 266, Odorín
Materská škola, Komenského 425/29, Námestovo
Materská škola, Stráža 240, Stráža
ZŠ s MŠ Koš, Nová 525, Koš
ZŠ Utekáč, Utekáč 821, Utekáč
OZ Borská 4, Borská 4, Bratislava
Materská škola Dolné Srnie, Dolné Srnie 170, Dolné Srnie
Špeciálna základná škola v Hnúšti, Zápotockého 127, Hnúšťa
Základná škola, Dravce 97, Dravce
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, Kráľovský Chlmec
Materská škola, Dubové 51, Dubové 51, Dubové
Základná škola, Kukučínova 480/6, Detva
Cirkevná základná škola sv. Demetera, Ražňany 240, Ražňany
Materská škola, Bratská 9/1492, Banská Štiavnica
Materská škola pri základnej škole, Malý Čepčín 34, Malý Čepčín
ZŠ s MŠ Za Kasárňou 2, Za Kasárňou 2, Bratislava - Nové Mesto
Základná škola Lipová 183, Lipová 183, Lipová
Materská škola pri základnej škole Udavské, Udavské 80, Udavské
ZŠ s MŠ Čaka, Čaka č. 364, Čaka
Spojená škola Veľká Lomnica, Železničná 115, Veľká Lomnica
Základná škola s materskou školou, Školská 19, Sokolovce
Materská škola pri Základnej škole, Prakovce 308, Prakovce
Mš Sedliacka Dubová, Sedliacka Dubová 158, Dlhá nad Oravou
Špeciálna základná škola, UL.SNP 49, Krompachy
Základná škola Plavé Vozokany, Plavé Vozokany 114, Plavé Vozokany
Materská škola, Kriváň č. 579, Kriváň
Základná škola s materskou školou s VJM Salka, Hlavná 428, Salka
ZŠ s MŠ Gaštanová, Gaštanová 56, Žilina
Základná škola Gábora Barossa s vyučovacím jazykom maďarským - Baross Gábor Alapiskola, Školská 4, Čata - Csata
Materská škola Skalité - Ústredie č. 632,, Skalité 632, Skalité
Materská škola, Hlavná 105/93, kazimír
ZŠ Užhorodská 39, Užhorodská 39, Košice
Základná škola s materskou školou, Čajkov 285, Čajkov 285, Čajkov
Súkromná materská škola ELBA, Kpt. Nálepku 2, Sobrance
Základná škola s materskou školou, Hiadeľ č. 14, Lučatín
Základná škola s materskou školou Hontianske Nemce 77, Hontianske Nemce 77, Hontianske Nemce
Základná škola, Hervartov 112, Hervartov
Materská škola, Bulíkova 25, Bratislava
Materská škola pri Základnej škole, Lednica 42, Lednica
Základná škola, Sládkovičova 487, Gemerská Poloma
Základná škola Medzany, Medzany 182, Medzany