Výhercovia

FINANČNÉ VÝHRY

Ďakujeme všetkým zúčastneným školám a škôlkam v projekte Domestos pre školy, a zároveň nesmieme zabudnúť ani rodičia a priateľov škôl za ich podporu. Ale predovšetkým gratulujeme všetkým deťom, pretože na konci je každý víťazom, kto si upevnil hygienické návyky alebo sa naučil niečo nové! Výherné školy a škôlky budeme kontaktovať e-mailom hneď po zverejnení výsledkov na webe.

Materské školy Materské školy
Základné školy Základné školy
Absolútny počet
(veľké škôlky)
Prepočet na žiaka
(malé škôlky)
Absolútny počet
(veľké školy)
Prepočet na žiaka
(malé školy)
Materská škola Tužina, Tužina 361, Prievidza
ZŠ s MŠ s VJM Vlčany, Balata 1547, Vlčany
Základná škola Moldava nad Bodvou, Severná 21, Moldava nad Bodvou
Velčice 86, Hlavná 86, Velčice
Špeciálna základná škola Turzovka, Stred 39, Turzovka
Materská škola pri základnej škole Oravská Lesná, Oravská Lesná 299, Oravská Lesná
Materská škola Seč, Seč 98, Seč
ZŠ s MŠ Brehy, Záhumnie 24, Brehy
Základná škola Sebedražie, Hlavná 375, Sebedražie

PRODUKTY DOMESTOS

Ďalších 100 škôl a škôlok získa produkty Domestos v hodnote 260 EUR.

Absolútny počet
(veľké škôlky)
Prepočet na žiaka
(malé škôlky)
Absolútny počet
(veľké školy)
Prepočet na žiaka
(malé školy)
Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava
Materská škola Stará Lesná, Hlavná 55/110, Stará Lesná
Základná škola, S. Chalupku 313/14, Prievidza
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Košúty 27, Košúty
Materská škola, 17. novembra 42, Sabinov
Materská škola Ložín 299, Ložín 299, Ložín
Cirkevná základná škola sv. Demetera, Ražňany 235, Ražňany
Základná škola, Martin nad Žitavou 110, Martin nad Žitavou
Základná škola s materskou školou, Lomná 135, Lomná
Materská škola, Hlavná 127, Štefanov nad Oravou
Základná škola Janka Kráľa, Žiarska 679/13, Liptovský Mikuláš
Špeciálna základná škola, Fándlyho 751, Sereď
Materská škola,Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto, Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto
Materská škola KVIETKY, nemáme, 224, Rudnianska Lehota
Základná škola, Štiavnická cesta 26, Pukanec, Štiavnická cesta 26, Pukanec
ZŠ s VJM Dolné Saliby, č. 122, Dolné Saliby
Materská škola, Tribečská 2633/12, Topoľčany
Materská škola - Óvoda Zemplín, Hlavná 111, Zemplín
Základná škola s materskou školou Lokca, Školská 71/3, Lokca
Základná škola s materskou školou, Kľušov 170, Kľušov
Materská škola Komenského, Komenského 425/29, Námestovo
Materská škola v Čeríne, Čerín 57, Čerín
Spojená škola,Železničná 115,059 52 Veľká Lomnica, Železničná 115, Veľká Lomnica
Základná škola s materskou školou s VJM, Vetvárska 7, Bratislava
Materská škola, Kalinčiakova 12, Zlaté Moravce
Materská škola Valkovce, Valkovce 51, Valkovce
Základná škola, Palešovo námestie 9, Spišské Podhradie
Základná škola Čaradice, Hlavná ulica 156, Čaradice
Materská škola pri Základnej škole Dunajov 235, Dunajov 235, Dunajov
MŠ - Óvoda, Čata, Kostolná 66, Čata
ZŠ s MŠ - Alapiskola és Óvoda, Veľké Ludince 390, Veľké Ludince 390, Veľké Ludince
ZS Jablonka, Jablonka 1, Jablonka 1
Materská škola, Moravský Svätý Ján 339, Moravský Svätý Ján
Materská škola Lienka Lenka, ulica 323, Ladice
Základná škola s materskou školou, Hlavná 267, Kuzmice
Základná škola s materskou školou, Nová 6, Čimhová
Cirkevná materská škola blahoslavenej Imeldy, Moyzesova 8, Košice-Staré Mesto
Základná škola s materskou školou s vjm salka, Hlavná 428, Salka
Základná škola Ferenca Kazinczyho s VJM Tornaľa, mierová 45, tornaľa
ZŠ Šiba, Šiba 116, Kľušov
ZŠ s MŠ Imeľ - MŠ elokované pracovisko, Zdravotnícka 622/28, Imeľ
Materská škola, Málaš 165, Málaš
ZŠ Čierny Brod, Hlavná 148, Čierny Brod
Základná škola, Odorín 65, Odorín
Materská škola, Bulíkova 25, Bratislava
Základná škola s materskou školou Čaka, ČAKA 364, ČAKA
Základná škola s materskou školou Hontianske Nemce 77, Hontianske Nemce 77, Hontianske Nemce
Základná škola, Školská 2, Čierne Kľačany
Materská škola pri základnej škole, Štúrova 70, Kokava nad Rimavicou
Materská škola Dolné Srnie 170, Dolné Srnie 433, Dolné Srnie
Špeciálna základná škola, Zápotockého 127, Hnúšťa
Zš s Mš Ubľa 120, Ubľa 120, Ubľa
OZ rodičov pri Materskej škole Borská 4, Borská 4, Bratislava-Karlova Ves
Materská škola pri základnej škole, Prietržka 92, Prietržka
Základná škola, Školská 94, Trstené pri Hornáde
Základná škola Gábora Barossa s vyučovacím jazykom maďarským - Baross Gábor Alapiskola, Školská 4, Čata - Csata
Materská škola Gagarinová 916, Gagarinová 916, Sobrance
Materská škola, Školská 84, Turmianska Nová Ves
Základná škola, Slobody 2, Poltár
Spojená škola Myjava, Továrenská 63, Myjava
Základná škola s materskou školou, Mútne 224, Mútne
Materská škola - Óvoda ul. Malá, Malá 977, Bátorove Kosihy
ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves, Školská 28, Chminianska Nová Ves
Spojená škola Rudňany, Zimné 465, Rudňany
Materská škola, Obrancov mieru 876/5, Detva
Materská škola Nemčiňany, Nemčiňany 129, Nemčiňany
Základná škola s materskou školou Hôrky, Hôrky 200, Žilina
ZŠ Užhorodská 39, Užhorodská 39, Košice
Materská škola, Kriváň 597, Kriváň
Materská škola, Gessayova 2, Bratislava-Petržalka
Základná škola, Komenského 22, Svidník
Základná škola, Okružná 63, Okružná
Materská škola pri základnej škole Fintice, Grófske nádvorie 210/1, Fintice
Materská škola Dolná Lehota, Dolná Lehota č. 162, Dolná Lehota
Základná škola s materskou školou Gaštanová 56, Gaštanová 56, Žilina
Základná škola Smrdáky, Smrdáky 33, Smrdáky
Základná škola s materskou školou, Svätoplukovo 37, Svätoplukovo
Materská škola Trenčianske Bohuslavice, Trenčianske Bohuslavice 255, Trenčianske Bohuslavice
Základná škola Petra Kellnera Hostinského, Sládkovičova 487, Gemerská Poloma
Základná škola, Lipová 183, Lipová
Materská škola sv.Gabriela, Školská 9, Nemšová
Materská škola Komárany, Komárany 27, Vranov nad Topľou
Základná škola, Kukučínova 480/6, Detva
Základná škola s Materskou školou Nižná Slaná, Letná 14, Nižná Slaná
Materská škola - Óvoda, Rybárska 50/1743, Rimavská Sobota
MŠ Nemcovce, Nemcovce 39, Kapušany
Špeciálna základná škola, UL.SNP 49, Krompachy
Cirkevná ZŠ J.Krstiteľa, Nám. SNP 200/22, Partizánske
MS Domaňovce, Domaňovce 30, Spišský Hrhov
MŠ Dobroč, Dobroč 173, Mýtna
Základná škola s materskou školou Attilu Józsefa s vyučovacím jazykom maďarským - József Attila Alapiskola és Óvoda, Školská 492, Trhová Hradská
ZŠ s MŠ sv. Jána Krstiteľa, Veľká Lesná 16, Veľká Lesná
Materská Škola Hviezdoslavova 30 Šahy, Hviezdoslavova 30, Šahy
Materská škola Plavé Vozokany 319, Plavé Vozokany 319, Plavé Vozokany
Základná škola Rajčianska, Rajčianska 3, Bratislava
Základná škola s materskou školou Hul, Alej 429/6, Hul
Súkromná materská škola ELBA, Kpt. Nálepku 2, Sobrance
MŠ Sedliacka Dubová, Sedliacka Dubová 31, Dlhá nad Oravou
Základná škola s materskou školou, Čajkov 285, Čajkov 285, Čajkov
Základná škola Hlboké, Športová 259, Hlboké